top of page

MÜZE, SERGİLEME, FUAR VE TANITIM TEKNOLOJİLERİ

TECHNOLOGIES OF MUSEUM, EXHIBITION, FAIR AND PROMOTION

   

   Tarihi canlandırabiliriz, o günün kahramanlarıyla... 

   Şehrinize yeni misafirlerin gelmesi için, sanal teknolojilerle yolu tarif edebiliriz.

   Camlarınızı ekrana çevirebiliriz...

   Yurt dışı veya yurt içi fuarlarda standlarınıza ilgiyi artırıp tanıtımınıza farklılıklar katabiliriz.

   Şehrin her noktasında bıraktığınız izleri, geçmişin izlerini, dün ile bugünün farkını interaktif ve mobil yöntemlerle anlatabiliriz...

   Derslerin daha eğitici hale gelmesini sağlayacak uygulamalar sunabiliriz. 

   Çocukların dijital ve ekran merakını, eğitime ve spora yönlendirecek teknolojileri sağlayabiliriz. 

 • Holografik Uygulamalar (Hayalet Perde, Holografik Ekran),

 • 360 Projeksiyon ve LED Ekran Uygulamaları, 

 • Küp/Küre Projeksiyon Uygulamaları, 

 • Dokunmatik Projeksiyon Uygulamaları, 

 • Transparan Ekran Uygulamaları, 

 • Dome, Planetaryum ve Bilim Merkezi Teknolojileri,

 • 2D ve 3D Hologram Ekranlar, 

 • Dokunmatik Ekran ve Etkileşimli Uygulamalar,

 • Transparan ve Dokunmatik Cam Ekran Uygulamaları, 

 • Proje Tanıtım Teknolojileri, 

 • Mobil Ekran Çözümleri,

 • Kinect (Hareket) Teknolojileri ile müze, sergileme, tanıtım, sunum ve her türlü etkinliği farklı kılacak teknolojileri sizlerle buluşturuyoruz. 

 

DURAĞAN SUNUMLARIN YERİNİ DİNAMİK GRAFİKLERE BIRAKTIĞI,
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE SANAL DÜNYANIN BİRLEŞTİĞİ,
ETKİLEŞİMLİ VE İNTERAKTİF UYGULAMALARLA İLETİŞİMİN
OLMAZSA OLMAZ GÖRÜLDÜĞÜ ÇAĞA AYAK UYDURMAK ARTIK 
BİLGİLENDİRMENİN TEMELİ...

We can revive the history, with the heroes of that day ...

We can describe the way with virtual technologies to bring new guests to your city.

We can turn your glasses to the screen ...

We can increase the interest in your stands at international or domestic fairs and add differences to your promotion.

We can explain the traces you left at every point of the city, the traces of the past, the difference between yesterday and today with interactive and mobile methods ...

We can offer applications that will make lessons more educational.

We can provide technologies to direct children's digital and screen curiosity to education and sports.

 • Holographic Applications

(Ghost Screen, Holographic Screen),

 • 360 Projection and LED Screen Applications,

 • Cube / Sphere Projection Applications,

 • Touch Projection Applications,

 • Transparent Screen Applications,

 • Dome, Planetarium and Science Center Technologies,

 • 2D and 3D Hologram Screens,

 • Touch Screen and Interactive Applications,

 • Transparent and Touch Glass Screen Applications,

 • Project Promotion Technologies,

 • Mobile Screen Solutions,

 • With Kinect Technologies, we bring together technologies that will make museums, exhibitions, presentations, presentations and all kinds of events different.

NOW DYNAMIC GRAPHICS HAVE REPLACED STATIONARY PRESENTATIONS...

VIRTUAL WORLD MERGED WITH AUGMENTED REALITY. 

COMMUNICATION WITH INTERACTIVE AND INTERACTIVE APPLICATIONS HAS BECOME A MUST.

AND NEW TECHNOLOGIES HAVE BECOME THE BASIS OF INFORMATION. 

bottom of page