top of page

 2023 İstanbul Vizyon Projeleri

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılına kadar planladığı ulaşım, alt yapı, kültür, sosyal yaşam, üst yapı, spor, çevre düzenleme gibi çok farklı başlıktaki projeleri harita, video, animasyon, grafik, seslendirme gibi tüm içerikleriyle interaktif sunum olarak hazırlanmıştır. 

Projede 2D-3D, infografik uygulamalar da kullanılmıştır. 

 

2023 Istanbul Vision Projects

The projects of Istanbul Metropolitan Municipality planned for 2023, such as transportation, infrastructure, culture, social life, superstructure, sports, landscaping, were prepared as interactive presentations with all contents such as maps, videos, animations, graphics, voiceovers.

2D-3D and infographic applications were also used in the project.

İnteraktif Projeksiyon Uygulaması
Interactive Projection Application
İnteraktif Ekranlar 
Interactive Screens
          İnteraktif Tasarım 
          Interactive Designs
  Organizasyon Bilgilendirme Ekranı
 Information Screen for Organization
bottom of page