top of page

DİİJİTAL TASARIM VE GÖRSELLEŞTİRME

DIGITAL DESIGN AND VISUALIZATION

Farkettiren, akılda bırakan, etkileyici olan her iş tasarımla başlar...

 

Görsel sanatlar, mühendislik, mimari, peyzaj, endüstriyel bilgi, moda, iç mimarlık, teknoloji, planlama gibi her alandan detaylar tasarımı farklılaştırır. 

Farklı tasarımlar ve uygulamalar; eğitici, eğlendirici, merak uyandırıcı, heyecan verici ve  akılda kalan etkiler bırakır... 

Digital Services; video, fotoğraf, grafik, ses, yazı, illüstrasyon, modelleme, animasyon ve müzik gibi iletişim araçlarını mesajlarınıza / organizasyonlarınıza değer katmak için birleştirir. 
 

 • 2D & 3D Animasyon, 

 • Mimari Modelleme,

 • Görsel  Grafik ve İnfografik,

 • Mobil Uygulama, 

 • Müzik & Ses  & Işık Dizaynı, 

 • Etkileyici Aydınlatma, 

 • VR & AR Uygulamaları,

 • Etkileşimli Uygulamalar,

 • İnteraktif Sanalsal ve Şovları,

 • İnteraktif Çocuk Oyunları 

ETKİLEYİCİ VE FARKLILAŞTIRAN  ETKİLEŞİMLER  sunuyoruz!

Every work that makes you noticed, memorable or impressive starts with design ...

Details from every field such as visual arts, engineering, architecture, landscape, industrial knowledge, fashion, interior design, technology, planning make the design different.

Different designs and applications; it leaves educational, entertaining, engaging, exciting and unforgettable effects ...

Digital Services; combines communication tools such as video, photos, graphics, sound, text, illustration, modeling, animation and music to add value to your messages / organizations.

 • 2D & 3D Animation,

 • Architectural Modeling,

 • Visual Graphics and Infographic,

 • Mobile Application,

 • Music & Sound & Light Design,

 • Impressive Lighting,

 • VR & AR Applications,

 • Interactive Applications,

 • Interactive Virtual and Shows,

 • Interactive Kids Games

WE OFFER SOLUTIONS THAT MAKE YO DIFFERENT 

AND AFFECT YOUR TARGET AUDIENCE!

bottom of page