top of page

TEKNİK HİZMET

TECHNICAL SERVICES

   En güzel fikirler, en göz alıcı içerikler; en ideal teknolojiyle sergilenir.

   

Renkleri siyah beyaz bir ekranda büyüleyici bir tavuskuşu izlersek ne hissediyoruz?

Ünlü bir sanatçıyı cızırtılı bir hoparlörden dinlemek zevk olur mu?

Kötü bir ışık ortamında ünlü bir ressamın resmini incelemek göz sağlığımızı etkilemez mi?

Ürünün görselliğini bozan bir tasarım elde etme arzumuzu etkiler mi?

   Teknik, başarılı bir görselliğin olmazsa olmazıdır!

 

   İşte bu yüzden elektroniğin, elektriğin altında ses, ışık, görüntü, bilgisayar gibi birçok alanda mühendisliği var... 

  • Ses, Sahne, Işık uygulamaları,

  • Etkinlik, Sergi, Tanıtım ve Şov teknolojileri, 

  • Projeksiyon, Ekran, Laser ile görüntüleme ekipmanları,

  • Proje Yönetimi ve danışmanlığı,

ETKİLEYEN Sergileme ve Sunum Teknolojileri, etkinlik ve tanıtımlarınızda sizinle farklı bir tonda buluşacak!

 The most beautiful ideas, the most attractive content; it is exhibited with the most ideal technology.

   

What do we feel if we watch a fascinating peacock with its colors on a black and white screen?

Would it be a pleasure to listen to a famous artist through a sizzling speaker?

Does it not affect our eye health to examine the painting of a famous painter in a bad light environment?

Does it affect our desire to get a design that distorts the visuality of the product?

 

Good technical coordination is essential for a successful image!

With us;

Sound, Stage, Light applications,

Event, Exhibition, Promotion and Show technologies,

Projection, Screen, Laser imaging equipment,

Project Management and Consultancy,

 

IMPRESSIVE Exhibition and Presentation Technologies will meet in a different tone in your events and promotions!

Tekfur Sarayı Müzesi'nin tüm ekran ve içerik planlamaları DS tarafından yapılmıştır.

bottom of page